Valeriya Bezpala

Partner - Ukraine
Valeriya Bezpala - Vasil Kisil & Partners

Vasil Kisil & Partners

Street B. Khmelnytsky, 17/52 A BC Leonardo, 6th floor Kyiv 01054 Ukraine

Tel: +380445817777
Mail: [email protected]
https://vkp.ua